Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Náučný chodník Tajov-Suchý vrch (Slovensko)

Náučná trasa chodníka sa začína pri obecnom úrade obce Tajov na centrálnom priestranstve.Zdroj:
  • Trstenský T.: Náučné chodníky stred a juh, 2016; autorizovaná forma; faktografické údaje

Prevádzkované v systéme Koha