Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Baláže (Slovensko)
použitý na/viď od:
Baláže
Balás
Balázs
Balasse
Bláže
Bláže (Slovensko)
Balázs
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Baláže (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Baláže, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Baláže (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Baláže, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Baláže (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Baláže, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Hrádok (Baláže, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hrádok
archeologické nálezisko Hrádok
Hrádok-Baláže (Slovensko : archeologická lokalita)
archeologická lokalita Hrádok
Hrádok (Baláže, Slovensko : archeologické nálezisko)
Hrádok-Selce (Slovensko : archeologická lokalita)
Selce
Hrádok (Slovensko)
Hrádok (Selce, Slovensko : archeologická lokalita)
Balážanský hrádok
Selecký hrádok
Hrádok (Baláže, Slovensko : hradisko)
Hradisko Hrádok (Baláže, Slovensko)
Hradisko Hrádok
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha