Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Hrádok (Baláže, Slovensko : archeologická lokalita)

Hrádok je archeologická lokalita na Slovensku, na rozhraní obcí Selce, Baláže a Priechod. Lokalita je zapísaná v pamiatkovom fonde pod názvom Národna kultúra pamiatka Selecký hrádokZdroj:
  • Turčan, V. a kol.: Kultúrne krásy Slovenska - archeologické pamiatky, 2009; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • História obce. In: Balažské zvesti. Roč. 5, č.18 (2010), s. 3-4; odkazová forma
  • www(Pamiatkový úrad Slovenskej republiky), cit. 5.4.2022; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha