Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolná Turecká (Turecká, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolná Turecká (Slovensko)
Thuretzka
Dolná Turecká
Malá Turecká
Oberturetzka
pozri tiež:
Turecká (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Horná Turecká (Turecká, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horná Turecká (Slovensko)
Oberturetzka
Welká Turecká
Horná Turecká
pozri tiež:
Turecká (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Turecká (Slovensko)
použitý na/viď od:
Turecká
Welká
Nagy-Tureczka
Kis-Tureczka
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Turecká (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Turecká, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Turecká (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Turecká, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Turecká (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Turecká, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha