Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Horná Turecká (Turecká, Slovensko)

Poznámka: Zlúčením obcí Dolná a Horná Turecká vznikla obec Turecká v okrese Banská Bystrica na Slovensku.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko), cit. 6.9.2017; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha