Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 14 z 14

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolný Jelenec (Staré Hory, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolný Jelenec
Dolný Jelenec (Slovensko)
Jelenec
Druhá sztrana
Druhá Strana
Alsó-Jelenecz
Dolní Jeleněc
osada Dolný Jelenec
Dolný Jelenec (Staré Hory, Slovensko : osada)
pozri tiež:
Staré Hory (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Horný Jelenec (Staré Hory, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horný Jelenec
Horný Jelenec (Slovensko)
Jelenec
Horní Jeleněc
Superior Jelenecz
Felső-Jelenecz
osada Horný Jelenec
Horný Jelenec (Staré Hory, Slovensko : osada)
pozri tiež:
Staré Hory (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Integrovaná bezpečnosť (2002 : Staré Hory, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Integrovaná bezpečnosť (2007 : Staré Hory, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Polkanová (Staré Hory, Slovensko)
použitý na/viď od:
Polkanová
Polkanová (Slovensko)
osada Polkanová
Polkanová (Staré Hory, Slovensko : osada)
pozri tiež:
Staré Hory (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Prašnica (Staré Hory, Slovensko)
použitý na/viď od:
Prašnica
Prašnica (Slovensko)
osada Prašnica
Prašnica (Staré Hory, Slovensko : osada)
Praschnitza
pozri tiež:
Staré Hory (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Richtárová (Staré Hory, Slovensko)
použitý na/viď od:
Richtárová
Richtárová (Slovensko)
osada Richtárová
Richtárová (Staré Hory, Slovensko : osada)
pozri tiež:
Staré Hory (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Rybie (Staré Hory, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rybie
Rybie (Slovensko)
osada Rybie
Rybie (Staré Hory, Slovensko : osada)
pozri tiež:
Staré Hory (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenská akadémia vied. Ústav ekológie lesa (Zvolen, Slovensko). Výskumná stanica Staré Hory
použitý na/viď od:
Výskumná stanica Staré Hory
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Staré Hory (Slovensko)
použitý na/viď od:
Staré Hory
Altgep űrg
Sztare Hori
Óhegy
Altgebirge
Óvár
Druhá Strana
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Staré Hory (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Staré Hory, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Staré Hory (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Staré Hory, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Staré Hory (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Staré Hory, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Valentová (Staré Hory, Slovensko)
použitý na/viď od:
Valentová
Valentová (Slovensko)
osada Valentová
Valentová (Staré Hory, Slovensko : osada)
pozri tiež:
Staré Hory (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha