Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Slovenská akadémia vied. Ústav ekológie lesa (Zvolen, Slovensko).

Ústav ekológie lesa SAV vznikol v roku 1983 z Pobočky pre výskum lesných ekosystémov Centra biologicko-ekologických vied SAV. Sídlom ústavu je Zvolen a súčasný názov má od 1.7.1987. Organizačne k nemu patria Pobočka biológie drevín v Nitre a Výskumná stanica na Starých horách.Začiatok pôsobenia činnosti: 1983Súvisiaca krajina:
  • Slovensko
Iná forma mena: Zdroj:
  • www(Slovenská akadémia vied), cit. 19.8.2016; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha