Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 14 z 14

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Brusno (Chrenovec-Brusno, Slovensko)
použitý na/viď od:
Brusno
Brusznó
Nyitraborosznó
pozri tiež:
Chrenovec-Brusno (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Brusno (Slovensko)
použitý na/viď od:
Brusno
Bruzno
Borocsno
Borocsno
Borosznó
Brusznó
Hronov
Hronov (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Brusno (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Brusno, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Brusno (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Brusno, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Brusno (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Brusno, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Chrenovec-Brusno (Slovensko)
použitý na/viď od:
Chrenovec-Brusno
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chrenovec-Brusno (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Chrenovec-Brusno, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chrenovec-Brusno (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Chrenovec-Brusno, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chrenovec-Brusno (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Chrenovec-Brusno, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Chrenovec (Chrenovec-Brusno, Slovensko)
použitý na/viď od:
Chrenovec
Chrenovec (Slovensko)
Nyitratormás
Chrenóc
Chrenovecz
pozri tiež:
Chrenovec-Brusno (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hájiček (folklórna skupina : Chrenovec-Brusno, Slovensko)
použitý na/viď od:
Folklórna skupina Hájiček
Dedinská folklórna skupina Hájiček
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kúpele Brusno (Brusno, Slovensko)
použitý na/viď od:
Brusno (Slovensko : kúpele)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Svätý Ondrej nad Hronom (Brusno, Slovensko)
použitý na/viď od:
Svätý Ondrej nad Hronom
Bruzno
Hronov
Brusno-Svätý Ondrej nad Hronom
miestna časť Svätý Ondrej nad Hronom (Brusno, Slovensko)
Szentandrás
Swatý Ondrej
Szent-András
Garamszentandrás
Svätý Ondrej
pozri tiež:
Brusno (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Výroba betónu (6. : 2005 : Brusno, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha