Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Svätý Ondrej nad Hronom (Brusno, Slovensko)

Svätý Ondrej nad Hronom je miestna časť obce Brusno, v okrese Banská Bystrica, v Banskobystrickom krajiPoznámka: V roku 1961 sa obce Brusno a Svätý Ondrej nad Hronom zlúčili pod názvom Hronov. V roku 1971 bola obec premenovaná na BrusnoZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; odkazová forma
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 23.3.2021; iná forma názvu
  • www(Obec Brusno), cit. 23.3.2021; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha