Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 11 z 11

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolný Harmanec (Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolný Harmanec
Hermánd
Hermánd (Slovensko)
Horný Harmanec (Slovensko)
Horný Harmanec
Hermanetz
Hermanyecz
Hermaňec
Alsóharmanec és Felsőharmanec
Harmanec
Hermánd
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolný Harmanec (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Dolný Harmanec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolný Harmanec (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Dolný Harmanec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolný Harmanec (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Dolný Harmanec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Harmanec (Slovensko)
použitý na/viď od:
Harmanec
Harmanecká papiereň (osada)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Harmanec (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Harmanec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Harmanecká jaskyňa (Slovensko)
použitý na/viď od:
Harmanecká jaskyňa
jaskyňa Harmanec (Slovensko)
jaskyňa Harmanec
jaskyňa Harmanecká
jaskyňa Harmanecká (Slovensko)
jaskyňa Izbica
jaskyňa Izbica (Slovensko)
Biela jaskyňa
Biela jaskyňa (Harmanecký kras, Slovensko)
pozri tiež:
Harmanecký kras (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Harmanecký kras (Slovensko)
použitý na/viď od:
harmanecký kras
kras Harmanecký
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Harmanecké papierne (Harmanec, Slovensko)
použitý na/viď od:
Harmanecká papiereň
Harmanec papiereň
Papierne Harmanec
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Harmanecký vodopád (Veľká Fatra, Slovensko)
použitý na/viď od:
Harmanecký vodopád
Harmanecký vodopád (Slovensko)
Harmanecký vodopád -Veľká Fatra
Harmanecký vodopád -Veľká Fatra (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vojenský kartografický ústav (Harmanec, Slovensko)
použitý na/viď od:
VKÚ
Vojenský kartografický ústav š.p.
Vojenský kartografický ústav a.s.
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha