Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Vojenský kartografický ústav (Harmanec, Slovensko)

Ústav vznikol 23.10.1948 ako pobočka Voj. zeměp. ústavu v Prahe, od r. 1949 pôsobil ako samost. subjekt pod názvom 2. Vojenský zemepisný ústav Banská Bystrica, v r. 1951 sa názov zmenil na 3. Voj. zemep. ú. a v r. 1952 na 2.Voj. kartografický ústav, 1.1.1955 na Vojenský kartografický ústav B. Bystrica, od 28.10.1974 je názov Vojenský kartogr. úst. Harmanec, od 1.7.1989 ústav funguje ako štátny podnik (š.p.)Názov platí od 28.10.1974Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Zdroj:
  • 50 rokov Vojenského kartografického ústavu v Harmanci, [1998]; autorizovaná forma; odkazová forma

Prevádzkované v systéme Koha