Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  3  4  ...  27    >>

Výsledky 21 po 40 z 522

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Žilina (Slovensko). Obvodný úrad
použitý na/viď od:
Obvodný úrad v Žiline
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Žilina (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Žilina
Žilina (okres)
Žilina (Slovensko : oblasť)
Žilina (oblasť)
Žilina (okolie)
Žilina (Slovensko : okolie)
Žilina
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Žilinský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Belá (Žilina, Slovensko) (Užší pojem)
Čičmany (Slovensko) (Užší pojem)
Dlhé Pole (Slovensko) (Užší pojem)
Ďurčiná (Slovensko) (Užší pojem)
Hôrky (Slovensko) (Užší pojem)
Jasenové (Slovensko) (Užší pojem)
Kunerad (Slovensko) (Užší pojem)
Malá Čierna (Slovensko) (Užší pojem)
Rajecká Lesná (Slovensko) (Užší pojem)
Stráňavy (Slovensko) (Užší pojem)
Strečno (Slovensko) (Užší pojem)
Varín (Slovensko) (Užší pojem)
Zbyňov (Slovensko) (Užší pojem)
Bitarová (Slovensko) (Užší pojem)
Divina (Slovensko) (Užší pojem)
Dolná Tižina (Slovensko) (Užší pojem)
Fačkov (Slovensko) (Užší pojem)
Horný Hričov (Slovensko) (Užší pojem)
Lietava (Slovensko) (Užší pojem)
Lutiše (Slovensko) (Užší pojem)
Mojš (Slovensko) (Užší pojem)
Ovčiarsko (Slovensko) (Užší pojem)
Stránske (Slovensko) (Užší pojem)
Svederník (Slovensko) (Užší pojem)
Terchová (Slovensko) (Užší pojem)
Veľká Čierna (Slovensko) (Užší pojem)
Žilina (Slovensko) (Užší pojem)
Brezany (Slovensko) (Užší pojem)
Divinka (Slovensko) (Užší pojem)
Dolný Hričov (Slovensko) (Užší pojem)
Gbeľany (Slovensko) (Užší pojem)
Kľače (Slovensko) (Užší pojem)
Lysica (Slovensko) (Užší pojem)
Nededza (Slovensko) (Užší pojem)
Rajec (Slovensko) (Užší pojem)
Rosina (Slovensko) (Užší pojem)
Šuja (Slovensko) (Užší pojem)
Turie (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Žilina (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Žiline
OÚ Žilina
Okresný úrad (Žilina, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Žilina (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Žilina
ONV Žilina
Okresný národný výbor (Žilina, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Žilina (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor mesta Žilina
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Žilina (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Žilina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská detská univerzita (4. : 2008 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŹDU 2008
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská detská univerzita (7. : 2011 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽDU 2011
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská detská univerzita (8. : 2012 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽDU 2012
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská didaktická konferencia (1. : 2004 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽDK 2004
DidZA 2004
DidZA 1
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská didaktická konferencia (2. : 2005 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽDK 2005
DidZA 2005
DidZA 2
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská didaktická konferencia (3. : 2006 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽDK 2006
DidZA 2006
DidZA 3
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská didaktická konferencia (4. : 2007 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽDK 2007
DidZA 2007
DidZA 4
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská didaktická konferencia (5. : 2008 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
DidZA 2008
ŽDK 2008
DidZA 5
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská didaktická konferencia (6. : 2009 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
DidZA 2009
DidZA 6
ŽDK 2009
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Žilinská didaktická konferencia (7. : 2010 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
DidZA 2010
DidZA 7
ŽDK 2010
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Žilinská Lehota (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Žilinská Lehota
Žilinská Lehota (Slovensko)
Žilinská Lehota (Žilina, Slovensko : mestská časť)
mestská časť Žilinská Lehota
mestská časť Žilinská Lehota (Slovensko)
Benchma Lhotha
Bitča Lehôta
Bytčianska Lehota
Bytčianska Lehota (Slovensko)
Bytčianska Lehota (Žilina, Slovensko)
pozri tiež:
Žilina (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Žilinská univerzita (Žilina, Slovensko). Strojnícka fakulta. Vedecká konferencia (3. : 1997 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Vedecká konferencia Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity 1997
Scientific conference Faculty of mechanical engineering of Žilina 1997
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Životné prostredie miest (2. : 2009 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny archív (Bytča, Slovensko). Pobočka Žilina
použitý na/viď od:
Štátny archív (Žilina, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<    1  2  3  4  ...  27    >>

Prevádzkované v systéme Koha