Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 1 z 1

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Žilina (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Žilina
ONV Žilina
Okresný národný výbor (Žilina, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha