Základný náhľad Náhľad MARC

Žilina (Slovensko : okres). Okresný národný výbor (Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.
Prednostná forma: Žilina (Slovensko : okres). Okresný národný výbor
Použitý na/viď od:
  • Okresný národný výbor Žilina
  • ONV Žilina

Nové jedlá v školských jedálňach. In: Rodina a škola. Roč. 26, č. 6 (1979), s. 3-4; autorizovaná forma; odkazová forma

Prevádzkované v systéme Koha