Základný náhľad Náhľad MARC

Žilina (Slovensko). Okresný úrad (Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.
Prednostná forma: Žilina (Slovensko). Okresný úrad
Použitý na/viď od:
  • Okresný úrad v Žiline

www(Ministerstvo vnútra SR), cit. 6.8.2019; autorizovaná forma; odkazová forma

Okresné úrady vznikli k 1.10.2013, nahradili obvodné úrady

Prevádzkované v systéme Koha