Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Žilina (Slovensko). Okresný úrad

Okresné úrady vznikli k 1.10.2013, nahradili obvodné úradyZačiatok pôsobenia činnosti: 2013Typ korporácie: úrady a inštitúcieSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • štátna správa
  • miestna správa
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Zdroj:
  • www(Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky), cit. 6.2.2024; autorizovaná forma
  • www(Wikipédia, Slobodná encyklopédia), cit. 6.2.2024; odkazová forma; história
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha