Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Žilinská Lehota (Žilina, Slovensko)

Žilinská Lehota je mestská časť mesta Žilina, v severozápadnej časti jeho územia, 8 km severozápadne od centra mesta. Leží v najvýchodnejšej časti Považského podolia,Zdroj:
  • www(Žilina Gallery), cit. 2.5.2019; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha