Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 25

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Štefanová (Terchová, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štefanová
Štefanová (Slovensko)
Terchová-Štefanová
Štefanová (osada)
Štefanová (Terchova : osada)
osada Štefanová (Terchova, Slovensko)
Ištvánová (Terchová, Slovensko)
Istvánfalva
pozri tiež:
Terchová (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín (16. : 2008 : Žilina - Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií (19. : 1996 : Terchová, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kovové konštrukcie a mosty, súčasný stav a perspektívy rozvoja 1996
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
DOKSEM (2004 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Horizonty železničnej dopravy (3. : 2011 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hotel Boboty (Terchová, Slovensko)
použitý na/viď od:
Boboty (hotel : Malá Fatra, Slovensko)
Boboty (Malá Fatra, Slovensko : hotel)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Jánošíkove dni (34. : 1996 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Jánošíkove dni (35. : 1997 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Jánošíkove dni (36. : 1998 : Terchova, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Jánošíkove dni (39. : 2001 : Terchova, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Jánošíkove dni (41. : 2003 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Jánošíkove dni (42. : 2004 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Kontajnerizácia a možnosti jej využitia (1974 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol sv. Cyrila a Metoda (Terchová, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rímskokatolícky kostol svätých Cyrila a Metoda (Terchová, Slovensko)
Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda (Terchová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov (50. : 2009 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Miestne kultúrne stredisko (Terchová, Slovensko)
použitý na/viď od:
MKS (Terchová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Práca a sociálny rozvoj v 8. päťročnici (1986 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Riadenie tekutinových systémov (5. : 2000 : Terchová - Biely Potok, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Riadenie tekutinových systémov (7. : 2006 : Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Spolupráca (4. : 1998 : Terchová-Vrátna, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha