Základný náhľad Náhľad MARC

(Názov podujatia)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov

Zdroj:
  • 50. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, c2009: t.p. (editori: Viera Konstantová, Marián Leitman); konferencia s ročnou periodicitou; autorizovaná forma

Prevádzkované v systéme Koha