Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Marček (Svederník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Marček (Slovensko)
Marček
Markofalva
pozri tiež:
Svederník (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Oblazov (Svederník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Oblazov (Slovensko)
Oblazov
pozri tiež:
Svederník (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Svederník (Slovensko)
použitý na/viď od:
Svederník
Zedernek
Zvedernik
Swedernik
Kis Svedernek
Svedernyk
Zwedernyk
Szedernye
Kisszvedernik
Malý Svederník
Keblov
Geblow
pozri tiež:
Žilina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Svederník (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Svederník, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Svederník (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Svederník, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Svederník (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Svederník, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Zárieč-Keblov (Svederník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zárieč-Keblov (Slovensko)
Zárieč-Keblov
pozri tiež:
Svederník (Slovensko) (Širší pojem)
Svederník (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha