Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Žilina (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Žilina
Žilina (okres)
Žilina (Slovensko : oblasť)
Žilina (oblasť)
Žilina (okolie)
Žilina (Slovensko : okolie)
Žilina
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Žilinský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Belá (Žilina, Slovensko) (Užší pojem)
Čičmany (Slovensko) (Užší pojem)
Dlhé Pole (Slovensko) (Užší pojem)
Ďurčiná (Slovensko) (Užší pojem)
Hôrky (Slovensko) (Užší pojem)
Jasenové (Slovensko) (Užší pojem)
Kunerad (Slovensko) (Užší pojem)
Malá Čierna (Slovensko) (Užší pojem)
Rajecká Lesná (Slovensko) (Užší pojem)
Stráňavy (Slovensko) (Užší pojem)
Strečno (Slovensko) (Užší pojem)
Varín (Slovensko) (Užší pojem)
Zbyňov (Slovensko) (Užší pojem)
Bitarová (Slovensko) (Užší pojem)
Divina (Slovensko) (Užší pojem)
Dolná Tižina (Slovensko) (Užší pojem)
Fačkov (Slovensko) (Užší pojem)
Horný Hričov (Slovensko) (Užší pojem)
Lietava (Slovensko) (Užší pojem)
Lutiše (Slovensko) (Užší pojem)
Mojš (Slovensko) (Užší pojem)
Ovčiarsko (Slovensko) (Užší pojem)
Stránske (Slovensko) (Užší pojem)
Svederník (Slovensko) (Užší pojem)
Terchová (Slovensko) (Užší pojem)
Veľká Čierna (Slovensko) (Užší pojem)
Žilina (Slovensko) (Užší pojem)
Brezany (Slovensko) (Užší pojem)
Divinka (Slovensko) (Užší pojem)
Dolný Hričov (Slovensko) (Užší pojem)
Gbeľany (Slovensko) (Užší pojem)
Kľače (Slovensko) (Užší pojem)
Lysica (Slovensko) (Užší pojem)
Nededza (Slovensko) (Užší pojem)
Rajec (Slovensko) (Užší pojem)
Rosina (Slovensko) (Užší pojem)
Šuja (Slovensko) (Užší pojem)
Turie (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Žilina (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Žiline
OÚ Žilina
Okresný úrad (Žilina, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Žilina (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Žilina
ONV Žilina
Okresný národný výbor (Žilina, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠOA v Žiline
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný ústav národného zdravia (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
OÚNZ Žilina
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Žilina, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Žilina
použitý na/viď od:
Okresný súd (Žilina, Slovensko)
Okresný súd v Žiline
OS v Žiline
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha