Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Svederník (Slovensko)

Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; odkazová forma
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 13.8.2021; iná forma názvu
  • www(Obec Svederník), cit. 13.8.2021; odkazová forma
  • Revaj, Š.: Stručný prehľad dejín obce Svederník: 1321 - 1991. Svederník: Obecný úrad, 1992 faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha