Základný náhľad Náhľad MARC

Žilina (Slovensko). Obvodný úrad (Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.
Prednostná forma: Žilina (Slovensko). Obvodný úrad
Použitý na/viď od:
  • Obvodný úrad v Žiline

www(Slov-lex právny a informačný portál), cit. 8.8.2019; autorizovaná forma; odkazová forma

Pôsobnosť krajských úradov prešla v roku 2007 na obvodné úrady

Prevádzkované v systéme Koha