Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Rimavskej Sobote
OĽK Rimavská Sobota
Ľudová knižnica v Rimavskej Sobote
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica Mateja Hrebendu (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
OK Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
Okresná knižnica M. Hrebendu (Rimavská Sobota, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Rimavskej Sobote
OK Rimavská Sobota
Okresná knižnica Rimavská Sobota
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Rimavská Sobota (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota (Slovensko : okolie)
Rimavská Sobota (Slovensko : oblasť)
Rimavská Sobota-oblasť (Slovensko)
Rimavská Sobota (okres)
okres Rimavská Sobota
pozri tiež:
Vlkyňa (Slovensko) (Užší pojem)
Abovce (Slovensko) (Užší pojem)
Babinec (Slovensko) (Užší pojem)
Barca (Slovensko) (Užší pojem)
Bátka (Slovensko) (Užší pojem)
Belín (Slovensko) (Užší pojem)
Blhovce (Slovensko) (Užší pojem)
Bottovo (Slovensko) (Užší pojem)
Budikovany (Slovensko) (Užší pojem)
Cakov (Slovensko) (Užší pojem)
Čerenčany (Slovensko) (Užší pojem)
Čierny Potok (Slovensko) (Užší pojem)
Číž (Slovensko) (Užší pojem)
Dolné Zahorany (Slovensko) (Užší pojem)
Dražice (Slovensko) (Užší pojem)
Drienčany (Slovensko) (Užší pojem)
Drňa (Slovensko) (Užší pojem)
Dubno (Slovensko) (Užší pojem)
Dubovec (Slovensko) (Užší pojem)
Dulovo (Slovensko) (Užší pojem)
Figa (Slovensko) (Užší pojem)
Gemerček (Slovensko) (Užší pojem)
Gortva (Slovensko) (Užší pojem)
Hajnáčka (Slovensko) (Užší pojem)
Hnúšťa (Slovensko) (Užší pojem)
Hodejov (Slovensko) (Užší pojem)
Hodejovec (Slovensko) (Užší pojem)
Horné Zahorany (Slovensko) (Užší pojem)
Hostice (Slovensko) (Užší pojem)
Hostišovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hrachovo (Slovensko) (Užší pojem)
Hrušovo (Slovensko) (Užší pojem)
Hubovo (Slovensko) (Užší pojem)
Husiná (Slovensko) (Užší pojem)
Chanava (Slovensko) (Užší pojem)
Chrámec (Slovensko) (Užší pojem)
Ivanice (Slovensko) (Užší pojem)
Janice (Slovensko) (Užší pojem)
Jestice (Slovensko) (Užší pojem)
Kaloša (Slovensko) (Užší pojem)
Kesovce (Slovensko) (Užší pojem)
Klenovec (Slovensko) (Užší pojem)
Kociha (Slovensko) (Užší pojem)
Konrádovce (Slovensko) (Užší pojem)
Kráľ (Slovensko) (Užší pojem)
Kraskovo (Slovensko) (Užší pojem)
Krokava (Slovensko) (Užší pojem)
Kružno (Slovensko) (Užší pojem)
Kyjatice (Slovensko) (Užší pojem)
Lenartovce (Slovensko) (Užší pojem)
Lenka (Slovensko) (Užší pojem)
Lukovištia (Slovensko) (Užší pojem)
Nová Bašta (Slovensko) (Užší pojem)
Orávka (Slovensko) (Užší pojem)
Ožďany (Slovensko) (Užší pojem)
Padarovce (Slovensko) (Užší pojem)
Radnovce (Slovensko) (Užší pojem)
Rakytník (Slovensko) (Užší pojem)
Rimavská Baňa (Slovensko) (Užší pojem)
Rimavská Seč (Slovensko) (Užší pojem)
Rumince (Slovensko) (Užší pojem)
Slizké (Slovensko) (Užší pojem)
Stará Bašta (Slovensko) (Užší pojem)
Orávka (Slovensko) (Užší pojem)
Stránske (Slovensko) (Užší pojem)
Studená (Slovensko) (Užší pojem)
Sútor (Slovensko) (Užší pojem)
Šimonovce (Slovensko) (Užší pojem)
Širkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Španie Pole (Slovensko) (Užší pojem)
Tachty (Slovensko) (Užší pojem)
Teplý Vrch (Slovensko) (Užší pojem)
Tisovec (Slovensko) (Užší pojem)
Uzovská Panica (Slovensko) (Užší pojem)
Valice (Slovensko) (Užší pojem)
Včelince (Slovensko) (Užší pojem)
Večelkov (Slovensko) (Užší pojem)
Veľký Blh (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšné Valice (Slovensko) (Užší pojem)
Zádor (Slovensko) (Užší pojem)
Zacharovce (Slovensko) (Užší pojem)
Žíp (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rimavská Sobota (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Rimavskej Sobote
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rimavská Sobota (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor v Rimavskej Sobote
ONV Rimavská Sobota
Okresný národný výbor Rimavská Sobota
ONV v Rimavskej Sobote
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rimavská Sobota (Slovensko). Okresný národný výbor. Odbor kultúry
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor v Rimavskej Sobote. Odbor kultúry
ONV Rimavská Sobota. Odbor kultúry
Okresný národný výbor Rimavská Sobota. Odbor kultúry
ONV v Rimavskej Sobote. Odbor kultúry
Odbor kultúry ONV Rimavská Sobota
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Štatistický úrad. Okresné oddelenie Rimavská Sobota
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Rimavská Sobota
použitý na/viď od:
Okresný súd (Rimavská Sobota, Slovensko)
Okresný súd v Rimavskej Sobote
OS v Rimavskej Sobote
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha