Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Rimavská Seč (Slovensko)
použitý na/viď od:
Rimavská Seč
Zeech
Rimazech
Siač
Sečovce
Rimaszécs
pozri tiež:
Rimavská Sobota (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rimavská Seč (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Rimavská Seč, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rimavská Seč (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Rimavská Seč, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rimavská Seč (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Rimavská Seč, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Slávikovo (Rimavská Seč, Slovensko)
použitý na/viď od:
Slávikovo
Slávikovo (Slovensko)
pozri tiež:
Rimavská Seč (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha