Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2  3  ...  7    >>

Výsledky 1 po 20 z 130

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Židovská náboženská obec (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽNO Rimavská Sobota
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny archív (Banská Bystrica, Slovensko). Pobočka Rimavská Sobota
použitý na/viď od:
Štátny archív (Rimavská Sobota, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Štrkovec (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kövecses
Štrkovec
Štrkovec (Slovensko)
Kwesd
Koweches
Kueches
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štrkovec (Rimavská Sobota, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Štrkovec, Slovensko)
Štrkovec (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štrkovec (Rimavská Sobota, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Štrkovec, Slovensko)
Štrkovec (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štrkovec (Rimavská Sobota, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Štrkovec, Slovensko)
Štrkovec (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Bakta (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Bakta
Bakta (Slovensko)
Bakta-Rimavská Sobota
Bakta-Rimavská Sobota (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Celoštátna konferencia k otázkam miestnej kultúry (1. : 1995 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Celoštátna konferencia k otázkam miestnej kultúry (2. : 1997 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Dúžava (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dúžava
Dúžava (Slovensko)
Dúžava-Rimavská Sobota
Dúžava-Rimavská Sobota (Slovensko)
pozri tiež:
Rimavská Sobota (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Divadlo a deti (súťažná prehliadka) (12. : 2003 : Rimavská Sobota, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gemerské múzeum (Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gemerské múzeum (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Gemerské múzeum
Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Gemerská tvorba mladých (1996 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Gemerská tvorba mladých (1997 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Gemerská tvorba mladých (1998 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Gemerská tvorba mladých (1999 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Gemerská tvorba mladých (2003 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Gemerská tvorba mladých (2004 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Gemerská tvorba mladých (2005 : Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>

Prevádzkované v systéme Koha