Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Kaloša (Slovensko)
použitý na/viď od:
Káloša
Kaloša
Káloša (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kaloša (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Kaloša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kaloša (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Kaloša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kaloša (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kaloša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Nižná Kaloša (Kaloša, Slovensko)
použitý na/viď od:
Nižná Kaloša
Alsó-Kálossa
Alschó-Kaloscha
Nagy-Kálossa
Alsókálosa
Nižná Káloša
Dolné Kálošovo
Calysa
Alsókálosa
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Vyšná Kaloša (Kaloša, Slovensko)
použitý na/viď od:
Vyšná Kaloša
Felső-Kálosa
Felschő-Kaloscha
Felső-Kálossa
Horné Kálošovo
Vyšná Káloša
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha