Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Nižná Kaloša (Kaloša, Slovensko)

Nižná Kaloša je miestna časťobce Kaloša na Slovensku v okrese Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj.Poznámka: Nižná Kaloša je doložená v r. 1247. V 15.storočí patrila Korláthovcom, neskôr viacerým zemepánom. Vyšná Kaloša vznikla odčlenením od Nižnej koncom 14.storočí. V roku 1961 sa obce VYšná a Nižná Kaloša spojili do jednej obce Kaloša (Slovensko).Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 20.6.2018; odkazová forma
  • www(Oficiálne stránky obce Kaloša), cit. 20.6.2018; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha