Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Rimavskej Sobote
OĽK Rimavská Sobota
Ľudová knižnica v Rimavskej Sobote
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica Mateja Hrebendu (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
OK Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
Okresná knižnica M. Hrebendu (Rimavská Sobota, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Rimavskej Sobote
OK Rimavská Sobota
Okresná knižnica Rimavská Sobota
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha