Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 15 z 15

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny majetok (Barca, Košice, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠM v Barci
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bárczayovský kaštieľ (Košice-Barca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Barca (Košice, Slovensko : kaštieľ)
Barca (Slovensko : kaštieľ)
Košice (Slovensko : kaštieľ)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
B-klub (Barca, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Barca (Košice IV, Slovensko)
použitý na/viď od:
Košice-Barca
Košice-Barca (Slovensko)
Mestská časť Košice - Barca (Slovensko)
Košice-Barca (mestská časť)
Košice-Barca (Košice, Slovensko)
Barca
Barca (Košice IV, Slovensko : mestská časť)
Barca (Košice, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Barca (Košice IV, Slovensko). Miestne zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Barca-Košice (Slovensko). Miestne zastupiteľstvo
Košice-Barca (Slovensko). Miestne zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Barca (Košice IV, Slovensko). Miestny úrad
použitý na/viď od:
Barca-Košice (Slovensko). Miestny úrad
Košice-Barca (Slovensko). Miestny úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Barca (Košice IV, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Barca-Košice (Slovensko). Starosta
Košice-Barca (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Barca (Slovensko)
použitý na/viď od:
Barca
Baracza
Borica
Baraca
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Barca (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Barca, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Barca (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Barca, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Barca (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Barca, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Klub dôchodcov (Barca, Košice, Slovensko)
použitý na/viď od:
Klub dôchodcov Košice, Barca
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liečebno-výchovné sanatórium (Barca, Košice IV, Slovensko)
použitý na/viď od:
LVS Barca
Liečebno - výchovné sanatórium Barca
Liečebno-výchovné sanatórium Košice-Barca
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola (Barca, Košice, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Barca, Košice
ZŠ Košice - Barca
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zichyho kaštieľ (Košice-Barca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Barca (Košice, Slovensko : kaštieľ)
Barca (Slovensko : kaštieľ)
Košice (Slovensko : kaštieľ)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha