Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Liečebno-výchovné sanatórium (Barca, Košice IV, Slovensko)

LVS je špeciálnym školským zariadením v zmysle výchovnej prevencie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchami učenia a správania).Typ korporácie: sanatóriáSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • starostlivosť a výchova
  • vývojové poruchy
  • starostlivosť psychologická
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Zdroj:
  • Liečebno-výchovné sanatórium. In: Barčiansky súčasník. Roč. 3 Roč. 28, č.4 (1992), s. 2; autorizovaná forma; odkazová forma; info o činnnosti zariadenia
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha