Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 15 z 15

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Belín (Slovensko)
použitý na/viď od:
Belín
Bellény
Belény
Bělín
Bellény
Belian
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belín (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Belín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belín (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Belín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belín (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Belín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Belina (Cerová vrchovina, Slovensko : vrch)
použitý na/viď od:
Belina, Cerová vrchovina
Belina
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Belina (Slovensko)
použitý na/viď od:
Belina
Nagbelna
Bérma
Bena
Beňa
Béna
Malá Belina
pozri tiež:
Lučenec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belina (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Belina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belina (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Belina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Belina (Slovensko : rieka)
použitý na/viď od:
Belina (rieka : Slovensko)
Belina (rieka)
Belina, rieka (Slovensko)
Belina, rieka
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belina (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Belina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Belince (Slovensko)
použitý na/viď od:
Belince
Bellinc
Byllye
Belincze
Belech
Belech (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belince (Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Kaštieľ v Belinciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belince (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Belince
Obecný úrad (Belince, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belince (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Belince
Obecné zastupiteľstvo (Belince, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Belince (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Belince, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha