Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 8 z 8

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
Celoslovenské stretnutie redaktorov okresných novín (9 : 1985 : Lučenec, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Lučenec (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Lučenec
Lučenec (okres)
Lučenec (Slovensko : okolie)
Lučenec (Slovensko : oblasť)
Lučenec-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
Ábelová (Slovensko) (Užší pojem)
Boľkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Buzitka (Slovensko) (Užší pojem)
Divín (Slovensko) (Užší pojem)
Holiša (Slovensko) (Užší pojem)
Kotmanová (Slovensko) (Užší pojem)
Lipovany (Slovensko) (Užší pojem)
Lučenec (Slovensko) (Užší pojem)
Píla (Lučenec, Slovensko) (Užší pojem)
Podrečany (Slovensko) (Užší pojem)
Prša (Slovensko) (Užší pojem)
Ratka (Slovensko) (Užší pojem)
Šávoľ (Slovensko) (Užší pojem)
Šurice (Slovensko) (Užší pojem)
Trebeľovce (Slovensko) (Užší pojem)
Belina (Slovensko) (Užší pojem)
Budiná (Slovensko) (Užší pojem)
Jelšovec (Slovensko) (Užší pojem)
Lovinobaňa (Slovensko) (Užší pojem)
Lupoč (Slovensko) (Užší pojem)
Mučín (Slovensko) (Užší pojem)
Nové Hony (Slovensko) (Užší pojem)
Pinciná (Slovensko) (Užší pojem)
Polichno (Slovensko) (Užší pojem)
Radzovce (Slovensko) (Užší pojem)
Ružiná (Slovensko) (Užší pojem)
Točnica (Slovensko) (Užší pojem)
Trenč (Slovensko) (Užší pojem)
Veľké Dravce (Slovensko) (Užší pojem)
Bulhary (Slovensko) (Užší pojem)
Čamovce (Slovensko) (Užší pojem)
Fiľakovo (Slovensko) (Užší pojem)
Halič (Slovensko) (Užší pojem)
Kalonda (Slovensko) (Užší pojem)
Lentvora (Slovensko) (Užší pojem)
Ľuboreč (Slovensko) (Užší pojem)
Mašková (Slovensko) (Užší pojem)
Mýtna (Slovensko) (Užší pojem)
Panické Dravce (Slovensko) (Užší pojem)
Pleš (Slovensko) (Užší pojem)
Praha (Lučenec, Slovensko) (Užší pojem)
Rapovce (Slovensko) (Užší pojem)
Stará Halič (Slovensko) (Užší pojem)
Šíd (Slovensko) (Užší pojem)
Vidiná (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lučenec (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Lučenci
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lučenec (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Lučenec
ONV Lučenec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lučenec (Slovensko). Okresný národný výbor. Odbor obchodu a cestovného ruchu
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Lučenec. Odbor obchodu a cestovného ruchu
ONV Lučenec. Odbor obchodu a cestovného ruchu
Odbor obchodu a cestovného ruchu. Okresný národný výbor (Lučenec, Slovensko)
Odbor obchodu a cestovného ruchu ONV (Lučenec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Lučenec, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Lučenci
OK Lučenec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Štatistický úrad. Okresné oddelenie Lučenec
použitý na/viď od:
Okresné oddelenie Štatistického úradu v Lučenci
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Lučenec
použitý na/viď od:
Okresný súd (Lučenec, Slovensko)
Okresný súd v Lučenci
OS v Lučenci
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha