Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Veľké Dálovce (Veľká nad Ipľom, Slovensko)
použitý na/viď od:
Veľké Dálovce (Slovensko)
Veľké Dálovce
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Veľká nad Ipľom (Slovensko)
použitý na/viď od:
Veľká nad Ipľom
Vilika
Velike
Vilyke
Welika
Veliká nad Ipľom
Vilke
pozri tiež:
Lučenec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľká nad Ipľom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Veľká nad Ipľom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľká nad Ipľom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Veľká nad Ipľom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľká nad Ipľom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Veľká nad Ipľom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Veľká Ves nad Ipľom (Slovensko)
použitý na/viď od:
Veľká Ves nad Ipľom
Nogfolu
Ipolynagyfalu
Falubka
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľká Ves nad Ipľom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Veľká Ves nad Ipľom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľká Ves nad Ipľom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Veľká Ves nad Ipľom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľká Ves nad Ipľom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Veľká Ves nad Ipľom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha