Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Horné Pršany (Slovensko)
použitý na/viď od:
Horné Pršany
Pršany
Persany
Prschen
Prcsany
Felsőprsán
Felsőperesény
Felsőprsan
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Náučný chodník Horné Pršany-Kremenia (Slovensko)
použitý na/viď od:
Náučný chodník Horné Pršany-Kremenia
Horné Pršany-Kremenia (Slovensko : náučný chodník)
NCH Horné Pršany-Kremenia (Slovensko)
NCH Horné Pršany-Kremenia
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pamätný dom Bélu Bacskaiho (Prša, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pamätný dom Bélu Bacskaiho v Prši
Pamätný dom Bélu Bacskaiho
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Prša (Slovensko)
použitý na/viď od:
Prša
Perzehaza
Persche
Pers
pozri tiež:
Lučenec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prša (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Prša
Obecný úrad (Prša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prša (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Prša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prša (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Prša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha