Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 11 z 11

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Fiľakovo (Slovensko)
použitý na/viď od:
Fiľakovo
Filek
Fylek
Filakowo
Filekow
Fülek
Fileck
pozri tiež:
Lučenec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fiľakovo (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad Fiľakovo
Mestský úrad (Fiľakovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fiľakovo (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo Fiľakovo
Mestské zastupiteľstvo (Fiľakovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fiľakovo (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Fiľakovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kaštieľ Berchtoldovcov (Fiľakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
Fiľakovo (Slovensko : kaštieľ)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kaštieľ Cebriánovcov (Fiľakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
Fiľakovo (Slovensko : kaštieľ)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kovosmalt (Fiľakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kovosmalt, n.p. (Fiľakovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestské múzeum (Fiľakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
MM Fiľakovo
Mestské múzeum vo Fiľakove
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Novohradské múzeum (Fiľakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
NM Fiľakovo
Novohradské múzeum vo Fiľakove
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné múzeum (Fiľakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
OM Fiľakovo
Okresné múzeum vo Fiľakove
Okresné múzeum vo Fiľakove - Járási múzeum
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné vlastivedné múzeum (Fiľakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVM Fiľakovo
Okresné vlastivedné múzeum vo Fiľakove
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha