Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2  3  ...  18    >>

Výsledky 1 po 20 z 347

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Žabinec (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
Žabinec (Slovensko)
Žabinec
pozri tiež:
Trenčín (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Československé štátne kúpele (Trenčianske Teplice, Slovensko)
použitý na/viď od:
Čs. štátne kúpele (Trenčianske Teplice, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Židovská náboženská obec (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽNO Trenčín
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Školský klub detí Sedmička, ul. Gagarinova (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠKD Sedmička (Trenčín, Slovensko)
Školský klub detí Sedmička (Trenčín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ústav mechanizácie odevnej výroby (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
UMOV
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátna jazyková škola (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠJŠ
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátna krajská knižnica Michala Rešetku (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠKK Michala Rešetku (Trenčín, Slovensko)
Krajská štátna knižnica Michala Rešetku (Trenčín, Slovensko)
Štátna krajská knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Knižnica M. Rešetku (Trenčín, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny archív (Bratislava, Slovensko). Pobočka Trenčín
použitý na/viď od:
Štátny archív (Trenčín, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
Trenčiansky archív
Štátny okresný archív v Trenčíne
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Štatistické metódy v ekonómii (4. : 2010 : Trenčianske Teplice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Štatistické metódy v ekonómii (6. : 2012 : Trenčianske Teplice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ľudová škola umenia (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
LŠU v Trenčíne
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
A-klub (Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
A-klub Trenčín
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
AiM (1. : 2006 : Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
International Conference Advances in Mechatronics (1. : 2006 : Trenčín, Slovensko)
Advances in Mechatronics (1. : 2006 : Trenčín, Slovensko)
Medzinárodná konferencia Advances in Mechatronics (1. : 2006 : Trenčín, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
AiM (3. : 2008 : Trenčín, Slovensko)
použitý na/viď od:
International Conference Advances in Mechatronics (3. : 2008 : Trenčín, Slovensko)
Advances in Mechatronics (3. : 2008 : Trenčín, Slovensko)
Medzinárodná konferencia Advances in Mechatronics (3. : 2008 : Trenčín, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne trendy na trhu práce a v politike zamestnanosti (5. : 2007 : Trenčín, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky (7. : 2010 : Trenčianske Teplice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky (10. : 2013 : Trenčianske Teplice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky (8. : 2011 : Trenčianske Teplice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky (9. : 2012 : Trenčianske Teplice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
 <<  <  1  2  3  ...  18    >>

Prevádzkované v systéme Koha