Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Fiľakovské Kľačany (Fiľakovské Kováče, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kerechen
Filakowsky Klecžan
Kľačany
Fülekkelecsény
Fiľakovské Kľačany
Fiľakovské Kľačany (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Fiľakovské Kováče (Slovensko)
použitý na/viď od:
Fiľakovské Kováče
Koachy
Filakowska Kowaczy
Kowachy
Kováčovce
Fülekkovácsi
pozri tiež:
Lučenec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fiľakovské Kováče (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Fiľakovské Kováče, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fiľakovské Kováče (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Fiľakovské Kováče, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fiľakovské Kováče (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Fiľakovské Kováče, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kurtáň (Fiľakovské Kováče, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kurtaň
Curtan
Kurtaň (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha