Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 21

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
400. výročie Krupinského snemu 1605-2005 (2005 : Krupina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Korponai országgyűlés 400. évfordulója 1605-2005 (2005 Krupina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Beem (vydavateľstvo : Krupina, Slovensko) Marek
použitý na/viď od:
Marek Beem (Krupina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Divadelný ochotnícky súbor Braxatoris (Krupina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Ochotnícke divadlo v Krupine
Divadelný ochotnícky súbor Braxatoris Krupina
Divadelný súbor Braxatoris Krupina
Ochotnícky súbor Braxatoris Krupina
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Drážovce (Krupina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Drážovce
Drážovce (Slovensko)
Daras
Darasy
Vduarnokdaras
Dražowce
Darázsi
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Drážovce (Krupina, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Drážovce, Slovensko)
Drážovce (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Drážovce (Krupina, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Drážovce, Slovensko)
Drážovce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Drážovce (Krupina, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Drážovce, Slovensko)
Drážovce (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Krupina (Slovensko)
použitý na/viď od:
Krupina
Corpona
Kurpona
Kurpona (Slovensko)
Körppen
Kerpen
Korpona
Karpfen
Carpona
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krupina (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad Krupina
Mestský úrad (Krupina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krupina (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo Krupina
Mestské zastupiteľstvo (Krupina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krupina (Slovensko). Obvodný úrad
použitý na/viď od:
Obvodný úrad v Krupine
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Krupina (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Krupina (okres)
okres Krupina
Krupina (Slovensko : oblasť)
Krupina (Slovensko : okolie)
Krupina-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
Bzovík (Slovensko) (Užší pojem)
Cerovo (Slovensko) (Užší pojem)
Čekovce (Slovensko) (Užší pojem)
Dolný Badín (Slovensko) (Užší pojem)
Domaníky (Slovensko) (Užší pojem)
Drienovo (Slovensko) (Užší pojem)
Dudince (Slovensko) (Užší pojem)
Horný Badín (Slovensko) (Užší pojem)
Jalšovík (Slovensko) (Užší pojem)
Kozí Vrbovok (Slovensko) (Užší pojem)
Krupina (Slovensko) (Užší pojem)
Lackov (Slovensko) (Užší pojem)
Ladzany (Slovensko) (Užší pojem)
Lišov (Slovensko) (Užší pojem)
Litava (Slovensko) (Užší pojem)
Medovarce (Slovensko) (Užší pojem)
Rykynčice (Slovensko) (Užší pojem)
Sebechleby (Slovensko) (Užší pojem)
Selce (Krupina, Slovensko) (Užší pojem)
Senohrad (Slovensko) (Užší pojem)
Sudince (Slovensko) (Užší pojem)
Súdovce (Slovensko) (Užší pojem)
Terany (Slovensko) (Užší pojem)
Trpín (Slovensko) (Užší pojem)
Uňatín (Slovensko) (Užší pojem)
Žibritov (Slovensko) (Užší pojem)
Devičie (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krupina (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Krupine
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krupina (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Krupina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ochotnícke divadlo (Krupina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Ochotnícke divadlo v Krupine
Divadlo Krupina
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Selce (Krupina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Selce (Slovensko)
Selce
Szelec
Szelenc
Zelch
Zelche
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Selce (Krupina, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Selce, Slovensko)
Selce (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Selce (Krupina, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Selce, Slovensko)
Selce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Selce (Krupina, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Selce, Slovensko)
Selce (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Svätotrojičné námestie (Krupina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Námestie Svätej Trojice (Krupina, Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha