Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Čabraď (Čabradský Vrbovok, Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Hrad Čabraď
Čabradský hrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Čabradský Vrbovok (Slovensko)
použitý na/viď od:
Čabradský Vrbovok
Hradecký Wrbowek
Werbok
Csábrágvarbók
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čabradský Vrbovok (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Čabradský Vrbovok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čabradský Vrbovok (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Čabradský Vrbovok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čabradský Vrbovok (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Čabradský Vrbovok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha