Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Škovránok (detský folklórny súbor : Sebechleby, Slovensko)
použitý na/viď od:
Detský folklórny súbor Škovránok (Sebechleby, Slovensko)
DFS Škovránok
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Sebechleby (Slovensko)
použitý na/viď od:
Sebechleby
Scebehlyb
Zebehlep
Zebehleb
Zuyhplip
Szebeléb
Siebenbrot
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sebechleby (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Sebechleby
Obecný úrad (Sebechleby, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sebechleby (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Sebechleby, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sebechleby (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Sebechleby, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Slovenské dionýzie (2. : 1996 : Sebechleby, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Stará Hora (Sebechleby, Slovensko)
použitý na/viď od:
Staré Hory
Vinohradnícka osada Stará Hora (Slovensko)
Stará Hora (Slovensko : vinohradnícka osada)
Rezervácia ľudovej architektúry (Stará Hora - Sebechleby)
Sebechleby - Stará Hora
Stará Hora (Sebechleby, Slovensko : osada)
Stará Hora (Sebechleby, Slovensko : miestna časť)
Stará Hora (Slovensko)
miestna časť Stará Hora (Sebechleby, Slovensko)
pozri tiež:
Sebechleby (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha