Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Litava (Cerovo, Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Hrad Cerovo
Hrad Litava
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Litava (Slovensko)
použitý na/viď od:
Litava
Litawa
Zabroud
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Litava (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Litava, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Litava (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Litava, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Litava (Slovensko : rieka)
použitý na/viď od:
Litava (rieka : Slovensko)
Litava (rieka)
Litava, rieka (Slovensko)
Litava
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Litava (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Litava, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha