Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolný Jalšovík (Jalšovík, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolný Jalšovík
Dolný Jalšovík (Slovensko)
Alsóalsók
Jalssovik
Also Alsok
Also Jalsok
pozri tiež:
Jalšovík (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Horný Jalšovík (Jalšovík, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horný Jalšovík
Horný Jalšovík (Slovensko)
Felsöalsók
Felsero Jalsok
Felsew Alsok
pozri tiež:
Jalšovík (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Jalšovík (Slovensko)
použitý na/viď od:
Jalšovík
Bozókalsók
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jalšovík (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Jalšovík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jalšovík (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Jalšovík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jalšovík (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Jalšovík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha