Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 15 z 15

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Lacková (Busov, Poľsko a Slovensko : vrch)
použitý na/viď od:
Lacková Slovensko
Lacková vrch
Lacková
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Lacková (Stará Ľubovňa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Lacková (Slovensko)
Lacková
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lacková (Stará Ľubovňa, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Lacková, Slovensko)
Lacková (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lacková (Stará Ľubovňa, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Lacková, Slovensko)
Lacková (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lacková (Stará Ľubovňa, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Lacková, Slovensko)
Lacková (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Lackov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Lackov
Lyzka
Laczkó
Lászlód
Leczko
Lackowo
Lyzkou
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lackov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Lackov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lackov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Lackov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lackov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Lackov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Lackova ves (Dlhé Pole, Slovensko)
použitý na/viď od:
Lackova ves
Lacková
Lacková (Dlhé Pole, Slovensko)
Villa Laczkonis
Ladkonis
Laczelonis
pozri tiež:
Dlhé Pole (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Lackovce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Lackovce
Laczkowcze
Lacfalva
Lackowce
pozri tiež:
Humenné (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lackovce (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Lackovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lackovce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Lackovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lackovce (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Lackovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola (Lacková, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha