Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  3    >>

Výsledky 21 po 40 z 40

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Mestské kultúrne stredisko. Klub výtvarníkov (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Členská výstava Klubu výtvarníkov pri MsKS (Skalica, Slovensko)
Klub výtvarníkov pri MsKS (Skalica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestské kultúrne stredisko (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
MsKS (Skalica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestské kultúrne stredisko (Skalica, Slovensko). Klub výtvarníkov. Členská výstava (10. : 1996 )
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestské múzeum (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
MVM Skalica
Múzeum v Skalici
Mestské múzeum v Skalici
pozri tiež:
Záhorské múzeum Skalica (Neskoršia hlavička)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné vlastivedné múzeum (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVM Skalica
Vlastivedné múzeum v Skalici
Okresné múzeum (Skalica, Slovensko)
pozri tiež:
Mestské múzeum (Skalica, Slovensko) (Neskoršia hlavička)
Záhorské múzeum Skalica (Neskoršia hlavička)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Oreské (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Oreské (Slovensko)
Oreské
pozri tiež:
Skalica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oreské (Skalica, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Oreské, Slovensko)
Oreské (Slovensko). Obecný úrad
OÚ Oreské
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oreské (Skalica, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Oreské, Slovensko)
Oreské (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oreské (Skalica, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Oreské, Slovensko)
Oreské (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Radošovce (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Radošovce (Slovensko)
Radošovce
pozri tiež:
Skalica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Radošovce (Skalica, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Radošovce, Slovensko)
Radošovce (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Radošovce (Skalica, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Radošovce, Slovensko)
Obecný úrad (Radošovce). Obecné zastupiteľstvo
Radošovce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Radošovce (Skalica, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Radošovce, Slovensko). Starosta
Starosta. Obecný úrad (Radošovce, Slovensko)
Radošovce (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Skalica (Slovensko)
použitý na/viď od:
Skalica
Szakolcza
Skalitz
Sakolcinum
Szakolca
Szakoltza
pozri tiež:
Skalica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Skalica (Slovensko). Mesto
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Skalica (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Skalica
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Trnavský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Brodské (Slovensko) (Užší pojem)
Holíč (Slovensko) (Užší pojem)
Kopčany (Slovensko) (Užší pojem)
Lopašov (Slovensko) (Užší pojem)
Petrova Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Radimov (Slovensko) (Užší pojem)
Trnovec (Slovensko) (Užší pojem)
Dubovce (Slovensko) (Užší pojem)
Chropov (Slovensko) (Užší pojem)
Koválovec (Slovensko) (Užší pojem)
Mokrý Háj (Slovensko) (Užší pojem)
Unín (Slovensko) (Užší pojem)
Gbely (Slovensko) (Užší pojem)
Kátov (Slovensko) (Užší pojem)
Letničie (Slovensko) (Užší pojem)
Prietržka (Slovensko) (Užší pojem)
Skalica (Slovensko) (Užší pojem)
Vrádište (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Skalica (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Skalici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Skalica
použitý na/viď od:
Okresný súd v Skalici
Okresný súd (Skalica, Slovensko)
OS (Skalica, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Spoločnosť knihárok a knihárov Slovenska. Seminár (1. : 2001 : Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Prvý seminár knihárov SKKS 2001
1. seminár knihárov SKKS 2001
Seminár knihárov SKSK 2001
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Zlatnícka dolina (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zlatnícka dolina (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
 <<    1  2  3    >>

Prevádzkované v systéme Koha