Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresné vlastivedné múzeum (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVM Skalica
Vlastivedné múzeum v Skalici
Okresné múzeum (Skalica, Slovensko)
pozri tiež:
Mestské múzeum (Skalica, Slovensko) (Neskoršia hlavička)
Záhorské múzeum Skalica (Neskoršia hlavička)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Skalica (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Skalica
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Trnavský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Brodské (Slovensko) (Užší pojem)
Holíč (Slovensko) (Užší pojem)
Kopčany (Slovensko) (Užší pojem)
Lopašov (Slovensko) (Užší pojem)
Petrova Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Radimov (Slovensko) (Užší pojem)
Trnovec (Slovensko) (Užší pojem)
Dubovce (Slovensko) (Užší pojem)
Chropov (Slovensko) (Užší pojem)
Koválovec (Slovensko) (Užší pojem)
Mokrý Háj (Slovensko) (Užší pojem)
Unín (Slovensko) (Užší pojem)
Gbely (Slovensko) (Užší pojem)
Kátov (Slovensko) (Užší pojem)
Letničie (Slovensko) (Užší pojem)
Prietržka (Slovensko) (Užší pojem)
Skalica (Slovensko) (Užší pojem)
Vrádište (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Skalica (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Skalici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Skalica
použitý na/viď od:
Okresný súd v Skalici
Okresný súd (Skalica, Slovensko)
OS (Skalica, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha