Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 15 z 15

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Horný Jatov (Trnovec nad Váhom, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horný Jatov
Horný Jatov (Slovensko)
pozri tiež:
Šaľa (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horný Jatov (Trnovec nad Váhom, Slovensko : kaštieľ)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Liptovský Trnovec (Slovensko)
použitý na/viď od:
Liptovský Trnovec
Tarnoch
Trnoch
Thernouecz
Trnowecz
Trnowec
Tarnowec
Tarnóc
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liptovský Trnovec (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Liptovský Trnovec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liptovský Trnovec (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Liptovský Trnovec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liptovský Trnovec (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Liptovský Trnovec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Spev nás spája (10. : 2010 : Trnovec nad Váhom, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Trnovec nad Váhom (Slovensko)
použitý na/viď od:
Trnovec nad Váhom
Turmoch
Turmoch (Slovensko)
Tornóc
Tarnulch
Tarnulch (Slovensko)
Tornok
Tornok (Slovensko)
Tarnocz
Durmuz
Dormucz
pozri tiež:
Šaľa (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trnovec nad Váhom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Trnovec nad Váhom
Obecný úrad (Trnovec nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trnovec nad Váhom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Trnovec nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo (Trnovec nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trnovec nad Váhom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Trnovec nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Trnovec (Slovensko)
použitý na/viď od:
Trnovec
pozri tiež:
Skalica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trnovec (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Trnovec, Slovensko)
Obecný úrad Trnovec
OÚ Trnovec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trnovec (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Trnovec, Slovensko)
Obecné zastupiteľstvo Trnovec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trnovec (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Trnovec, Slovensko)
Starosta Trnovec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha