Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Divadelný ochotnícky súbor pri Závodnom klube (Gbely, Slovensko)
použitý na/viď od:
DOS pri ZK Gbely
Divadelný súbor pri ZK Gbely
DS pri ZK (Gbely, Slovensko)
Ochotnícky divadelný súbor pri ZK Gbely
Divadelný súbor pri Závodnom klube (Gbely, Slovensko)
Ochotnícky súbor pri Závodnom klube (Gbely, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Gbely (Slovensko)
použitý na/viď od:
Gbely
Egbell
Gbelly
Gbellani
pozri tiež:
Skalica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gbely (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo Gbely
Mestské zastupiteľstvo (Gbely, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gbely (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor Gbely
Primátor (Gbely, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nafta (Gbely, Slovensko)
použitý na/viď od:
Nafta, a.s. Gbely
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Gbely, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Gbeloch
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha