Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Chropov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Chropov
pozri tiež:
Skalica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chropov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Chropov, Slovensko)
Obecný úrad Chropov
OÚ Chropov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chropov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Chropov, Slovensko)
Obecné zastupiteľstvo Chropov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chropov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Chropov, Slovensko)
Starosta Chropov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Deň erteplí (1. : 2011 : Chropov, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Chropov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Chropove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha