Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Skalica (Slovensko)

Skalica je okresné mesto v okrese Skalica, v Trnavskom kraji, na SlovenskuZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; odkazová forma
  • www(Skalica; Slobodné kraľovské mesto), cit. 8.3.2021; odkazová forma
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 8.3.2021; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha