Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 10 z 10

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Zvolen
OK Zvolen
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné múzeum (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
OM Zvolen
OM vo Zvolene
Okresné múzeum vo Zvolene
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné vlastivedné múzeum (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVM Zvolen
OVM vo Zvolene
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Zvolen
použitý na/viď od:
Okresný súd (Zvolen, Slovensko)
Okresný súd vo Zvolene
OS vo Zvolene
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Zvolen (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Zvolen
Zvolen (okres)
Zvolen (Slovensko : oblasť)
Zvolen (Slovensko : okolie)
Zvolen-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
Babiná (Slovensko) (Užší pojem)
Budča (Slovensko) (Užší pojem)
Lešť (Slovensko) (Užší pojem)
Michalková (Slovensko) (Užší pojem)
Pliešovce (Slovensko) (Užší pojem)
Sielnica (Slovensko) (Užší pojem)
Turová (Slovensko) (Užší pojem)
Bacúrov (Slovensko) (Užší pojem)
Očová (Slovensko) (Užší pojem)
Podzámčok (Slovensko) (Užší pojem)
Sliač (Slovensko) (Užší pojem)
Veľká Lúka (Slovensko) (Užší pojem)
Breziny (Slovensko) (Užší pojem)
Dobrá Niva (Slovensko) (Užší pojem)
Ostrá Lúka (Slovensko) (Užší pojem)
Sása (Zvolen, Slovensko) (Užší pojem)
Tŕnie (Slovensko) (Užší pojem)
Zvolen (Slovensko) (Užší pojem)
Dubové (Zvolen, Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zvolen (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad vo Zvolene
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zvolen (Slovensko). Okresný úrad životného prostredia
použitý na/viď od:
Okresný úrad životného prostredia (Zvolen, Slovensko)
OÚŽP (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zvolen (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor vo Zvolene
ONV (Zvolen, Slovensko)
ONV Zvolen
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zvolen (Slovensko). Okresný národný výbor. Odbor kultúry
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor vo Zvolene. Odbor kultúry
Odbor kultúry. ONV (Zvolen, Slovensko)
Okresný národný výbor Zvolen. Odbor kultúry
ONV Odbor kultúry (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zväz družstevných roľníkov (Zvolen, Slovensko). Okresný výbor
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha